جستجوی اطلاعات
پارامترهای جستجو
نــــوع کاربری: شــــهرستان:
نـــــــام مکان:
  

دريافت خروجی:
اندازه صفحه:       انتها بعدی (1 از 99) قبلی ابتدا
رويتشهرستانکاربرینامسال تاسیسسازمان/نهاد ناظرمدير/موسسآدرستلفن
دهاقان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام علي(ع)1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
الهه كاظمي
دهاقان-روستای محمود آباد
09138752298
دهاقان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري شهدا1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
رسول قاسمی
دهاقان-جنب گلزار شهدا
09131253430
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري انديشه1392
دببرخانه كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد استان اصفهان
حسام خليلي
اصفهان ـ خ حكيم نظامي ـ خ شهيد موحدي
09390724854
فريدن
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري حضرت عباس(ع)1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
منصور بهارلو
داوود بهارلو
09139710197
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري راهيان امام1378
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
الياس عباد
خ چهارباغ بالا- كوچه شركت نفت (فرشادي)
6272800
برخوار
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام سجاد(ع)1390
دبيرخانه كانون هاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
عليرضا رفيعي
برخوار ـ شهر دستگرد ـ خ دانش سه راه سجاد
9131665429
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري بلال1378
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
محمد علي بهمن زياري
خ هزار جريب - كوي امام - خ فاتح - جنب بازارچه
09353353573
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي كوثر ولايت1379
سازمان تبلیغات اسلامی استان
خانم خادمي
كفران - حسينيه امام خميني
0311
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري حضرت ابوالفضل(ع)1381
سازمان تبلیغات اسلامی استان
منصور شمس
اژيه - خ امام خميني
0311
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري ثارالله1392
دببرخانه كانونهاي فرهنگي وهنري مساجد استان اصفهان
علي هاشمي
اصفهان ـ خ امام خميني «ره» ـ خ شهيدان كاظمي ـ خ ملت
09368426387
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام علي(ع)1370
سازمان تبلیغات اسلامی استان
ابوالقاسم صابري
اصفهان - امامزاده عبدالعزيز - روستاي
03126762010
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي حجت ابن الحسن1370
خيريه المهدي (عج)
حسينعلي عبدالهي
خ جي - چهارراه همدانيان - كوچه شهيد كشاورز ي
5230469
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
مركز فرهنگي امامزاده ابوالعباس1370
مردمي
حسين صالحي
خ جي شرقي - روبروي شهرداري
5229460
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري محبان شهدا1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
بهمن ملايي
اصفهان-منطقه برآان جنوبي-روستاي ازيران-مسجد شهداي ايزران
09134136298
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي امام خميني1379
خيريه المهدي (عج)
عباسعلي محمدي
براآن جنوبي - روستاي بركان
8832038
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري طيبين1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
محمد طاووسي
اصفهان-جرقويه سفلي-نيك آباد-مسجد صاحب الزمان(عج)
09132663461
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي امام حسن مجتبي (ع)1374
خيريه المهدي
محمد عبدالهي
خ جي - خ ابر
5226023
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي شهداي اسلام1368
مرتضي غلامي
خ حكيم شفايي
 
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري شهداي زهران1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
مهرداد كاظمي
اصفهان-خ خيام-خ ميرزا طاهر-كوچه شهيد حميد كاظي-بن بست بلال
 
اردستان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي تبليغاتي ريحانه النبي(س)1387
اداره تبليغات اسلامي اردستان
مريم موفق
اردستان -اداره تبليغات اسلامي
09133641026
اندازه صفحه:       انتها بعدی (1 از 99) قبلی ابتدا