جستجوی اطلاعات
پارامترهای جستجو
نــــوع کاربری: شــــهرستان:
نـــــــام مکان:
  

دريافت خروجی:
اندازه صفحه:       انتها بعدی (1 از 85) قبلی ابتدا
رويتشهرستانکاربرینامسال تاسیسسازمان/نهاد ناظرمدير/موسسآدرستلفن
دهاقان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام علی(ع)1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
اکبر کاظمی
دهاقان-روستای محمود آباد
09133073537
دهاقان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري شهدا1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
رسول قاسمی
دهاقان-جنب گلزار شهدا
09131253430
فريدن
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري حضرت عباس(ع)1388
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
منصور بهارلو
داوود بهارلو
09139710197
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام حسن عسگري1364
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
محمدجعفر شهربانيون
خ سروش - خ عسگريه - خ دشتستان شمالي
5554439
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري راهيان امام1378
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
الياس عباد
خ چهارباغ بالا- كوچه شركت نفت (فرشادي)
6272800
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري قدس1378
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
آقاي نقش
خ هزار جريب - كوچه دهم
6681617
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري بلال1378
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
آقاي مصطفوي
خ هزار جريب - كوي امام - خ فاتح - جنب بازارچه
6684000
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي كوثر ولايت1379
سازمان تبلیغات اسلامی استان
خانم خادمي
كفران - حسينيه امام خميني
0311
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري حضرت ابوالفضل(ع)1381
سازمان تبلیغات اسلامی استان
منصور شمس
اژيه - خ امام خميني
0311
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري سلمان فارسي1360
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
مهران مومني
كوهپايه - خ حافظ - كوچه شهيد يوسفي
 
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري امام علي(ع)1370
سازمان تبلیغات اسلامی استان
ابوالقاسم صابري
اصفهان - امامزاده عبدالعزيز - روستاي
03126762010
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي حجت ابن الحسن1370
خيريه المهدي (عج)
حسينعلي عبدالهي
خ جي - چهارراه همدانيان - كوچه شهيد كشاورز ي
5230469
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
مركز فرهنگي امامزاده ابوالعباس1370
مردمي
حسين صالحي
خ جي شرقي - روبروي شهرداري
5229460
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري محبان شهدا1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
بهمن ملايي
اصفهان-منطقه برآان جنوبي-روستاي ازيران-مسجد شهداي ايزران
09134136298
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي امام خميني1379
خيريه المهدي (عج)
عباسعلي محمدي
براآن جنوبي - روستاي بركان
8832038
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري طيبين1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
محمد طاووسي
اصفهان-جرقويه سفلي-نيك آباد-مسجد صاحب الزمان(عج)
09132663461
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي امام حسن مجتبي (ع)1374
خيريه المهدي
محمد عبدالهي
خ جي - خ ابر
5226023
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي شهداي اسلام1368
مرتضي غلامي
خ حكيم شفايي
 
اصفهان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي هنري شهداي زهران1389
دبيرخانه كانونهاي فرهنگي هنري مساجد استان اصفهان
مهرداد كاظمي
اصفهان-خ خيام-خ ميرزا طاهر-كوچه شهيد حميد كاظي-بن بست بلال
 
اردستان
فرهنگسرا، خانه فرهنگ، کانونهای فرهنگی
كانون فرهنگي تبليغاتي ريحانه النبي(س)1387
اداره تبليغات اسلامي اردستان
مريم موفق
اردستان -اداره تبليغات اسلامي
09133641026
اندازه صفحه:       انتها بعدی (1 از 85) قبلی ابتدا